OBWODOWA OSTROGA Z PIANOBETONU GWC


Os
 - obwodowa ostroga z pianobetonu do głębokości przemarzania gruntu
Pp - płyta żelbetowa  20 cm
      -  XPS 10 cm
     -  podbudowa –pianobeton 30 cm
      - zgęszczony piasek 30-50 cm – bufor dla GWC
      - GWC płytowy PRO-VENT
      -podsypka żwirowa 7-10 cm
      - zagęszczona podsypka piaskowa
Zb – zbrojenie wieńca 4 x fi 12 pod ścianami nośnymi, pozostałość wg. projektu konstrukcji
 
 Autorskie rozwiązanie rozprowadzenia kanalizacji w pianobetonie zapobiega ewentualnym rozszczelnieniom 

POZIOMA OPASKA GWC-PB-XPS


Os
 – pozioma opaska z pianobetonu zapobiega wysadzaniu gruntu

Pp - płyta żelbetowa  20 cm

      -  XPS 10 cm

     -  podbudowa –pianobeton 30 cm

      - zgęszczony piasek 30-50 cm – bufor dla GWC

      - GWC płytowy PRO-VENT

      -podsypka żwirowa 7-10 cm

      - zagęszczona podsypka piaskowa

Zb – zbrojenie wieńca 4 x fi 12 pod ścianami nośnymi, pozostałość wg. projektu konstrukcji

Autorskie rozwiązanie rozprowadzenia kanalizacji w pianobetonie zapobiega ewentualnym rozszczelnieniom

 

POZIOMA OPASKA PB-XPS


Os
– pozioma opaska z pianobetonu zapobiega wysadzaniu gruntu

Pp - płyta żelbetowa  20 cm

      -  XPS 10 cm

     -  podbudowa –pianobeton 30 cm

      - zagęszczona podsypka piaskowa

Zb – zbrojenie wieńca 4 x fi 12 pod ścianami nośnymi, pozostałość wg. projektu konstrukcji

 Autorskie rozwiązanie rozprowadzenia kanalizacji w pianobetonie zapobiega ewentualnym rozszczelnieniom

 

PŁYTA FUNDAMENTOWA NA SZKLE PIANKOWM


Sp
– szkło piankowe obwodowo ok. 50 cm

Pp – płyta żelbetowa 20 cm

      -  szkło piankowe / grubość do brana do parametru izolacyjności

      - geowłóknina

      - zagęszczona podsypka piaskowa

Zb –  zbrojenie wieńca 4 x fi 12 pod ścianami nośnymi, pozostałość wg. projektu konstrukcji
Do – drenaż obwodowy

 

PŁYTA FUNDAMENTOWA NA PIANOBETONIE I EPS 100


Os
- obwodowa ostroga z pianobetonu do głębokości przemarzania gruntu

Pp - płyta żelbetowa  – pod ścianami nośnymi 20 cm – pod posadzką 10 cm

      -  styropian podłoga dach – 10 cm

     -  podbudowa –pianobeton 30-40 cm

      - zagęszczony piasek/pospółka

Zb – zbrojenie wieńca 4 x fi 12 pod ścianami nośnymi, pozostałość wg. projektu konstrukcji

 

 

POZIOMA OPASKA PRZECIWWYSADZENIOWA GR.10 CM

Os - pozioma opaska przeciwwysadzniowa gr.10cm  

Pp - płyta żelbetowa C25/30 gr. 20cm  

       -  folia PE gr. 0,3 mm 

       -  polistyren XPS 300 gr.20 cm

       - podsypka
     
       - grunt rodzimy

Zb – Zbrojenie krawędzi płyty prętami stalowymi 4 x fi 12

        – Pozostałość zgodnie z projektem konstruktora

Posadowienie poniższej strefy przemarzania zgodnie z normą PN-81/B-3020 " Grunty budowlane.Posadowienie bezpośrednie."
        

 

PIONOWA OSTROGA OBWODOWA XPS GR.10 CM


Os
- obwodowa ostroga XPS gr.10cm  do głębokości przemarzania gruntu

Pp - płyta żelbetowa C25/30 gr. 20cm  

       -  folia PE gr. 0,3 mm 

       -  XPS gr.20 cm

       - podsypka
     
       - grunt rodzimy

Zb – Zbrojenie krawędzi yty prętami stalowymi 4 x fi 12

        – Pozostałość zgodnie z projektem konstruktora

Posadowienie poniższej strefy przemarzania zgodnie z normą PN-81/B-3020 " Grunty budowlane.Posadowienie bezpośrednie."
        

 

Firma:

LB Technologie
ul. Kossaka 110 , 64-920 Piła
NIP: 764-267-24-14

Kontakt BIURO:

biuro@lbtechnologie.pl
tel. 664 788 905
tel. 664 788 901