BADANIE GRUNTUPrzed przystąpieniem do projektowania posadowienia domu zalecamy wykonanie badań geotechnicznych gruntu. Z reguły wykonuje się trzy badania po przekątnej planowanego rzutu budynku do głębokości  4 m. Opinia geotechniczna powinna zawierać część opisową, przekroje otworów geotechnicznych wraz z rzędnymi oraz karty otworów geotechnicznych w formie tabelarycznej.

Niezbędną częścią opisu powinny być wnioski.

Dzięki dobrze wykonanym badaniom geotechnicznym i rzetelnemu opracowaniu, dostajemy narzędzie do bezpiecznego zaprojektowania posadowienia budynku.

 

 

Firma:

LB Technologie
ul. Kossaka 110 , 64-920 Piła
NIP: 764-267-24-14
Kontakt BIURO:

biuro@lbtechnologie.pl
tel. 664 788 905
tel. 664 788 901