Ideą powstania firmy LB Technologie , był rozwój technologii produkcji lekkich betonów  stosowanych w budownictwie. Betony lekkie znane są statystycznemu odbiorcy głównie, jeżeli nie wyłącznie, pod postacią bloczków ściennych nazywanych „gazobetonowymi”.
My pokazujemy kilkanaście innych zastosowań,na których nie kończą się możliwości zastosowania naszego pianobetonu produkowanego za pomocą skomputeryzowanego, mobilnego węzła.
Nasza technologia i dobór właściwości masy betonu lekkiego, pozwala na zastosowanie go w wielu płaszczyznach budownictwa, od fundamentowania pocżąwszy , na wypełnieniu starych instalacji kanalizacyjnych skończywszy.
Przedstawiamy Państwu właściwości i szereg zastosowań pianobetonu.
Drugą naszą specjalizacją są płyty fundamentowe, ich projektowanie     i wykonawstwo.
Zakładka płyty fundamentowe otworzy przed Państwem możliwości posadowienia domu na płycie fundamentowej.